ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110072
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  110072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbankuring ( mittrapap 25 )
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านนาโครงช้าง
ตำบล :
  ทรัพย์อนันต์
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  077-651716
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2456
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กันยายน 2563 เวลา 21:44:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)


นางสาวสุธัญญา สมานวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน