ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชานิคม 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110074
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010069
รหัส Obec 6 หลัก :
  110074
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชานิคม 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prachanikom 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านช่วยอนันต์
ตำบล :
  คุริง
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  086-2796171
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2518
อีเมล์ :
  prachanikom2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คุริง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08:54:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชานิคม 2


นางสาวสมศรี รอดทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานิคม 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน