ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110076
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  110076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านธรรมเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthamjaroen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านธรรมเจริญ
ตำบล :
  หงษ์เจริญ
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0-7763-0010
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พ.ค.27
อีเมล์ :
  Thamjaroenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หงษ์เจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08:26:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ


นายวสิน มณีแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธรรมเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน