ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาพาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110078
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010075
รหัส Obec 6 หลัก :
  110078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาพาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaophang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านทุ่งนาตาจอ
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  095-429-2829
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2489
อีเมล์ :
  ิิbankhaopang.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:28:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาพาง


นางพิมณฑ์พัฒน์ กลับอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน