ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110079
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  110079
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGRUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านหนองเรือ
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0-7754-7157
โทรสาร :
  077547157
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:37:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเรือ


นางทิพาภรณ์ หญีตศรีคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน