ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวว่าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110080
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  110080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวว่าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuawao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหัวว่าว
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0884404539
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม 2480
อีเมล์ :
  banhuawao01@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 14:11:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวว่าว


นางสาวเพ็ญพรรณ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวว่าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน