ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110083
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  110083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดส้มแป้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhadsompan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหาดส้มแป้น
ตำบล :
  ท่าข้าม
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0-7797-9301
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤษภาคม พ.ศ.2523
อีเมล์ :
  banhadsompan@้hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 15:29:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น


นายนฤสรณ์ ปราบจินดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดส้มแป้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน