ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งเพกา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110084
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010072
รหัส Obec 6 หลัก :
  110084
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก่งเพกา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaengpheka School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแก่งเพกา
ตำบล :
  ทรัพย์อนันต์
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  bankaengpheka@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทรัพย์อนันต์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13:28:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก่งเพกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งเพกา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน