ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110085
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  110085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanthasae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคนดการ้อง
ตำบล :
  ท่าแซะ
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  077599005
โทรสาร :
  077599005
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2457
อีเมล์ :
  admin@abts.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าแซะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18:37:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)


นายธานี สำราญอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน