ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110087
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  110087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairatwittaya77school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านเขาน้อย
ตำบล :
  ท่าแซะ
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0-7759-9203
โทรสาร :
  0-7759-9402
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  thairat77@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเนินสันติ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 18:03:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)


นายกมล ธรมีฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน