ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนประชานิคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110089
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  110089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนประชานิคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonprachanicom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านชุมชนประชานิคม
ตำบล :
  ท่าแซะ
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  077622037
โทรสาร :
  007622037
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ก.ค.2510
อีเมล์ :
  nicom5514622037@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าแซะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 15:40:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนประชานิคม


นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชานิคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน