ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดควนมณี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110094
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  110094
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดควนมณี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kunmanee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนบ้าน
ตำบล :
  นากระตาม
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ตุลาคม 2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นากระตาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:38:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดควนมณีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนมณี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน