ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจันทึง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110097
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010112
รหัส Obec 6 หลัก :
  110097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจันทึง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  junthueng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านจันทึง
ตำบล :
  หินแก้ว
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  077-979309
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  42 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจันทึง


นางนิภา จำนงค์ฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจันทึง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน