ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110099
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010110
รหัส Obec 6 หลัก :
  110099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  hinkaewschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหินแก้ว
ตำบล :
  หินแก้ว
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  0-77505211
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  39.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 15:38:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินแก้ว


นายสุภาพชัย สานุสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน