ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดใน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110100
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  110100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดใน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhadnai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหาดใน
ตำบล :
  รับร่อ
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  0-7797-9302
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รับร่อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 15:21:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดใน


นายสำรวม นครพรัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดใน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน