ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำเย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110101
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  110101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านน้ำเย็น
ตำบล :
  หินแก้ว
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86190
โทรศัพท์ :
  0-7763-0620
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/05/2530
อีเมล์ :
  numyencpn1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:07:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำเย็น


นางสาวธนาพร ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน