ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110103
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  110103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคันธทรัพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhanthasup
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคันธทรัพย์
ตำบล :
  สลุย
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0-7754-9559
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2515
อีเมล์ :
  khansup.cpn1@ hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สลุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:42:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์


นางขนิษฐา สถานสถิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคันธทรัพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน