ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110104
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010096
รหัส Obec 6 หลัก :
  110104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannoenthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านเนินทอง
ตำบล :
  สลุย
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  077651074
โทรสาร :
  077651074
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2477
อีเมล์ :
  bannonethong.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สลุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:20:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินทอง


นายไพเราะ ต่างประเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน