ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110105
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010099
รหัส Obec 6 หลัก :
  110105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่สมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbanmaisomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพ่อตาหินช้าง
ตำบล :
  สลุย
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0-7761-1089
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8/8/2500
อีเมล์ :
  ิbanmaisomboon@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สลุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:38:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์


นางวันทนี นาคภู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน