ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110106
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010098
รหัส Obec 6 หลัก :
  110106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพรุตะเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pruthakiean
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านพรุตะเคียน
ตำบล :
  สลุย
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พฤาภาคม 2523
อีเมล์ :
  wit1234@live.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สลุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 16:20:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพรุตะเคียน


ว่าที่ร้อยตรีชัยนิตย์ พรรณาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุตะเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน