ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110108
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  110108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร้านตัดผม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banrantadphom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านร้านตัดผม
ตำบล :
  สองพี่น้อง
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0824865627
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายา 2519
อีเมล์ :
  rantadphom@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สองพี่น้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 19:38:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม


นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน