ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110109
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  110109
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสวนทรัพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansuansub
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสวนทรัพย์
ตำบล :
  สลุย
อำเภอ :
  ท่าแซะ
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86140
โทรศัพท์ :
  0931196491
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2505
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าแซะ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สลุย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 15:16:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์


นายศักดิ์รินทร์ แก้วสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนทรัพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน