ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110112
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010139
รหัส Obec 6 หลัก :
  110112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpagklong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทุ่งมหา
ตำบล :
  ปากคลอง
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86210
โทรศัพท์ :
  0-7763-0036
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่11 ธันวาคม 2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากคลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13:45:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากคลองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน