ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางแหวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110113
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010140
รหัส Obec 6 หลัก :
  110113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางแหวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbangwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางแหวน
ตำบล :
  ปากคลอง
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86120
โทรศัพท์ :
  0-77630242
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากคลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  55 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 16:34:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางแหวน


นายเอกชัย จันทร์มี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแหวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน