ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำธง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110115
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010137
รหัส Obec 6 หลัก :
  110115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ้ำธง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thamthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านถ้ำธง
ตำบล :
  ปากคลอง
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86210
โทรศัพท์ :
  0-7763-0040
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากคลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  104 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15:50:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ้ำธง


นางสาวอมราวรรณ แสงนิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำธง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน