ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110117
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  110117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำพุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannumpu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านน้ำพุ
ตำบล :
  ปากคลอง
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86210
โทรศัพท์ :
  081-3504884
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษาคม 2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากคลอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  102 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 13:47:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ


นายสุทธิรัตน์ แช่มช้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน