ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรายแก้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110118
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  110118
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรายแก้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanSaikeaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านทรายแก้ว
ตำบล :
  เขาไชยราช
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86210
โทรศัพท์ :
  0-7751-0617
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  bansaikeawschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาไชยราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 13:11:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว


นางปิยะธิดา คชรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายแก้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน