ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110119
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  110119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนมาบอำมฤต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Mapammarit Community school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านมาบอำมฤต
ตำบล :
  ดอนยาง
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86210
โทรศัพท์ :
  0-7757-8401
โทรสาร :
  0-7757-8401
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 เมษายน 2479
อีเมล์ :
  map_am@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  77 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 17:35:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต


นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน