ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110121
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  110121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thairatwitthaya76 (Banpala)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านทุ่งพัด
ตำบล :
  เขาไชยราช
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86210
โทรศัพท์ :
  077651250
โทรสาร :
  077651250
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 พฤษภาคม 2506
อีเมล์ :
  thairat76@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาไชยราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 07:51:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)


นางสาวสุดใจ ดำคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน