ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110123
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010130
รหัส Obec 6 หลัก :
  110123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยรากไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuairakmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านดอนทรายงาม
ตำบล :
  ดอนยาง
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86210
โทรศัพท์ :
  077979318
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:32:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยรากไม้


นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยรากไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน