ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไชยราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110124
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  110124
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไชยราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchairach
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเขาไชยราชสันติสุข
ตำบล :
  เขาไชยราช
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86210
โทรศัพท์ :
  0926549739
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิถุนายน 2489
อีเมล์ :
  banchairach@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาไชยราช
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15:20:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไชยราช


นางสาวจันจิรา เนตรประไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไชยราช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน