ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110125
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010127
รหัส Obec 6 หลัก :
  110125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเรี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUNGRIA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านทุ่งเรี้ย
ตำบล :
  ดอนยาง
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  bantungria@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  79 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:06:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย


นางนงนุช จิตภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเรี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน