ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110129
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  110129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่ออิฐ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbor-it
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบ่ออิฐ
ตำบล :
  ชุมโค
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 ต.ค. 2507
อีเมล์ :
  ิbanborit2560@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมโค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 18:04:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ


นางจุฑามาศ เรืองหิรัญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่ออิฐ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน