ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางจาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110130
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010121
รหัส Obec 6 หลัก :
  110130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางจาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangjag School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบางจาก
ตำบล :
  ชุมโค
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86160
โทรศัพท์ :
  077630026
โทรสาร :
  077630026
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กรกฎาคม 2485
อีเมล์ :
  witjar 1411 @ obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมโค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางจาก


นางสาวสารภี นาพิรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางจาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน