ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมโค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110131
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010122
รหัส Obec 6 หลัก :
  110131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชุมโค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchumkoschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหน้าถ้ำ
ตำบล :
  ชุมโค
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86160
โทรศัพท์ :
  0-7759-1010
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  00/05/2477
อีเมล์ :
  chumcoschool2562@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลชุมโค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09:11:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชุมโค


นายเอกชัย รัตนพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมโค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน