ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินกบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110132
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  110132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินกบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHINKOB
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหินกบ
ตำบล :
  ชุมโค
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86160
โทรศัพท์ :
  0-7751-2075
โทรสาร :
  077512075
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2511
อีเมล์ :
  hinkobschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมโค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:48:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินกบ


นายสิทธิพงษ์ พุ่มพะเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินกบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน