ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110134
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010125
รหัส Obec 6 หลัก :
  110134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทรัพย์สมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SUPSOMBOON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านทรัพย์สมบูรณ์
ตำบล :
  ชุมโค
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมโค
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11:15:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน