ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110135
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  110135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBANPATHIU
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบางสน
ตำบล :
  บางสน
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86160
โทรศัพท์ :
  0-7759-1180
โทรสาร :
  077591467
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2499
อีเมล์ :
  anubanpathiu@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลปะทิว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.05 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:14:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)


นายธรรมรงค์ เทพไพฑูรย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน