ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110136
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  110136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนตะเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandontakean School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนตะเคียน
ตำบล :
  บางสน
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86160
โทรศัพท์ :
  0-77510600
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  bandontakien @ thaimail
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:48:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน


นายก้องสกล นพเก้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน