ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110138
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010131
รหัส Obec 6 หลัก :
  110138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbantalasup
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านทะเลทรัพย์
ตำบล :
  ทะเลทรัพย์
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86160
โทรศัพท์ :
  077655074
โทรสาร :
  077655069
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 ก.ค.2478
อีเมล์ :
  talasupschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทะเลทรัพย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2562 เวลา 12:40:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน