ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110140
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010142
รหัส Obec 6 หลัก :
  110140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THAIRATWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าเสม็ด
ตำบล :
  สะพลี
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86230
โทรศัพท์ :
  077-630042
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ...
อีเมล์ :
  78thairath@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสะพลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 10:43:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)


นายธวัช ตัสโต
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน