ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110141
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010143
รหัส Obec 6 หลัก :
  110141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านเนินสำลี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubalbannoensamlee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเนินสำลี
ตำบล :
  สะพลี
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86230
โทรศัพท์ :
  0-7797-9324
โทรสาร :
  0-7756-0311
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 เมษายน 2478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กันยายน 2563 เวลา 10:32:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี


นางสาวสุขุมาภรณ์ ชุ่มปลั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน