ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110143
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010145
รหัส Obec 6 หลัก :
  110143
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansapli(BangkokpostSueksa)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคลองใหญ่
ตำบล :
  สะพลี
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86230
โทรศัพท์ :
  077630521
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2496
อีเมล์ :
  bansapli_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:37:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)


นายประวีณ วีรเสนีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน