ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคอกม้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110145
รหัส Smis 8 หลัก :
  86010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  110145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคอกม้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhokma school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคอกม้า
ตำบล :
  บางสน
อำเภอ :
  ปะทิว
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86160
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปะทิว 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางสน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:29:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคอกม้า


นายไกรวัลย์ สังฆะสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกม้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน