ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110166
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  110166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandoncare
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านดอนแค
ตำบล :
  สวนแตง
อำเภอ :
  ละแม
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86170
โทรศัพท์ :
  077505593
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2511
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ละแม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนแตง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:54:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแค


นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแค

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน