ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมปอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110183
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020118
รหัส Obec 6 หลัก :
  110183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแหลมปอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlaempo School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแหลมปอ
ตำบล :
  สวี
อำเภอ :
  สวี
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86130
โทรศัพท์ :
  077531263
โทรสาร :
  077531263
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ตุลาคม 2446
อีเมล์ :
  watlaemposchool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สวี ครน-วิสัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 07:39:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแหลมปอ


นางอภิชณา แจ้งใจเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมปอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน