ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110201
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020114
รหัส Obec 6 หลัก :
  110201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเขาสะบ้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantungkaosaba
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านทุ่งเขาสะบ้า
ตำบล :
  วิสัยใต้
อำเภอ :
  สวี
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86130
โทรศัพท์ :
  077510423
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/05/2515
อีเมล์ :
  bantungkaosaba@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สวี ครน-วิสัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิสัยใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 15:00:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า


นายจารึก ปานสวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน