ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110221
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  110221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHUYKLANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยกลาง
ตำบล :
  เขาทะลุ
อำเภอ :
  สวี
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86130
โทรศัพท์ :
  077620082
โทรสาร :
  077620082
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  banhuykrang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ภูผา - นาสัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาทะลุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:03:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน