ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองกก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110229
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020027
รหัส Obec 6 หลัก :
  110229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองกก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banklongkok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านคลองกก
ตำบล :
  บ้านควน
อำเภอ :
  หลังสวน
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86110
โทรศัพท์ :
  077505627
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หลังสวน 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านควน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10:05:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองกก


นางอวยพร เพชรกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน