ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบางหยี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1086110236
รหัส Smis 8 หลัก :
  86020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  110236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบางหยี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbangyee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางหยี
ตำบล :
  บางน้ำจืด
อำเภอ :
  หลังสวน
จังหวัด :
  ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ :
  86150
โทรศัพท์ :
  077551688
โทรสาร :
  077551688
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2500
อีเมล์ :
  banbangyee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หลังสวน 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางน้ำจืด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 13:57:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบางหยี


นายมนู สวนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหยี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน